Начало» Онлайн маркетинг

Онлайн маркетинг

Онлайн маркетинга е толкова широко понятие за което има изписани томве с литература.

Ние имаме опит и  Ви предлагаме ясна и печеливша концепция:

  1. Проучване на нишата
  2. Поставяне на цели
  3. Определяне на рекламни канали
  4. Създаване на реклами
  5. Създаване на ландинг странициА/Б тестинг
  6. Анализ на резултатите

 

Проучване на нишата

Таргетиране на продуктите или услугите, проучване на конкурентите, рекламните канали, ключовите думи.

Поставяне на цели

Поставяне на ясни и изпълними цели пред всяка една рекламна кампания.

Определяне на рекламни канали

Определяне на рекламните канали подходящи за вашия сайт.

Създаване на реклами

Създаване на рекламните кампани, рекламни текстове, банери.

Създаване на ландинг страници

Ландинг страниците са страниците, на които посетителите попадат след, като са кликнали на рекламен банер или препратка.

А/Б тестинг

А/Б тестинга позволява да се тества влиянието в промяната на даден елемнт от дизайна върху успеваемостта.

Анализ на резултатите

Анализа на съотношението цена/продажби за всяка една реклама.

Ние знаем, че можем да подобрим онлайн маркетинга Ви и да привлечем повече трафик на по-добра цена.